Zarządzanie najmem długo i średnioterminowym

W Jakub Bezdomny zajmujemy się kompleksowo opieką nad nieruchomościami przeznaczonymi do wynajmu na długi i średni okres, przez cały czas trwania umowy.
najem długoterminowy

W pierwszej kolejności przydzielimy dedykowanego opiekuna, który w porozumieniu z klientem i naszym działem obsługi dokona właściwego oszacowania wysokości czynszu najmu, odpowiadającego lokalnym warunkom rynkowym. Pozwoli to na maksymalizację przychodów osiąganych przez właściciela nieruchomości. W razie konieczności, pomożemy przygotować mieszkanie do wynajęcia, dostosowując wystrój i wyposażenie do aktualnych oczekiwań najemców, zachowując przy tym zdrowy rozsądek.


Przeprowadzimy działania marketingowe, pozwalające na wynajem mieszkania na jak korzystniejszych warunkach. Razem z właścicielem nieruchomości lub w porozumieniu z właścicielem, dokonamy weryfikacji i wyboru najemcy, gwarantującego wypłacalność i właściwe użytkowanie wynajmowanej nieruchomości.

 

Po pozytywnej weryfikacji najemcy, dedykowany opiekun w porozumieniu z klientem i naszym działem prawnym, przygotuje umowę najmu i pozostałe dokumenty niezbędne do wynajmu mieszkania oraz zorganizuje spotkanie finalizujące umowę.

W trakcie trwania umowy najmu, zajmiemy się kompleksową opieką i obsługą nieruchomości oraz prawidłową realizacją umowy.

W ramach naszych usług, dbamy o:

zachowanie poprawnego stanu technicznego nieruchomości i obsługę eksploatacyjną

(przepisanie umów dotyczących opłat eksploatacyjnych na nowego najemcę, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokalu itp.);

obsługę techniczną

(organizacja i nadzór nad realizacją niezbędnych przeglądów technicznych, organizacja podmiotów dokonujących napraw i konserwacji, nadzór nad usuwaniem ewentualnych awarii, reakcja na bieżące zgłoszenia najemców dotyczące stanu technicznego itp.);

obsługę finansową

(dokonywanie bieżących rozliczeń i monitorowanie płatności itp.);

obsługę prawną

(bieżąca analiza sytuacji prawnej itp.).