Usługi księgowe

usługi księgowe

Obowiązek prowadzenia ewidencji księgowej i dokonywania corocznych rozliczeń podatkowych, wynika z obowiązującego prawa podatkowego i dotyczy wszystkich podatników, prowadzących aktywność zarobkową. Podmioty mogą rozliczać się w formie:

Jednoosobowa działalność gospodarcza, Spółki jawne i cywilne

Jednoosobowi przedsiębiorcy, spółki jawne czy spółki cywilne dość często jako formę rozliczeń wybierają Książkę Przychodów i Rozchodów, gwarantującą maksymalne uproszczenie rozliczeń z fiskusem. Taka forma rozliczeń nie wymaga zaawansowanych operacji księgowych i jest stosowana w przypadku mniejszych i średnich podatników.

 

Jednoosobowe działalności gospodarcze oraz osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, mogą również skorzystać ze zryczałtowanej formy rozliczeń podatkowych. Podstawę opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych stanowi osiągnięty przychód, bez brania pod uwagę poniesionych kosztów.

 

Spółka zoo, akcyjna i komandytowa

Spółki kapitałowe i część spółek osobowych, jako płatnicy podatku CIT, są zobowiązane do rozliczania w formie ksiąg rachunkowych tzn. pełnej księgowości. Jest to forma rozliczeń księgowych bardziej rozbudowana i bardziej skomplikowana, w odniesieniu do Książki Przychodów i Rozchodów.

 

Wspólnoty mieszkaniowe

Wspólnoty mieszkaniowe były zobowiązane do prowadzenia rachunkowości w formie ksiąg rachunkowych tzw. pełnej księgowości. W 2000 roku nastąpiła nowelizacja przepisów w tym zakresie i obecnie obowiązująca Ustawa z dnia 16 marca 2000 roku określa sposób prowadzenia ewidencji księgowej wspólnoty. W ustawie nie został narzucony rodzaj księgowości dla wspólnot mieszkaniowych a tylko wskazano obowiązek prowadzenia ewidencji pozaksięgowej, której dokładny format określają właściciele nieruchomości w drodze uchwały.

 

Jako jedyny wymóg wobec wspólnot ustawa wskazuje, aby zastosowana i przyjęta przez wspólnoty mieszkaniowe ewidencja księgowa umożliwiała rzetelne i oparte na prawidłowych wyliczeniach rozliczenia z właścicielami lokali, oraz dostarczała informacji niezbędnych do prawidłowego sporządzenia obowiązkowych deklaracji CIT 8 oraz sprawozdań finansowych na koniec roku.

 

W przypadku mniejszych wspólnot mieszkaniowych możliwe jest prowadzenie podstawowej ewidencji np. w postaci książki przychodów i rozchodów. Sposób ewidencjonowania i prezentowania danych podatkowych wspólnoty ustalają we własnym zakresie. W przypadku mniejszych wspólnot, taki sposób jest w zupełności wystarczający i zdecydowanie spełnia swoją rolę. W przypadku dużych wspólnot może to być jednak sposób zupełnie niewystarczający. W przypadku takich podmiotów, najlepszym rozwiązaniem jest prowadzenie ksiąg rachunkowych, w oparciu o zasady rachunkowości i prowadzenia ewidencji w postaci bilansujących się kont.

 

Najczęściej duże wspólnoty mieszkaniowe przyjmują, że wymagana ewidencja będzie prowadzona zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2001r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie będących spółkami handlowymi, nie prowadzących działalności gospodarczej. ( Dz. U. Nr 137, poz.1539). Oznacza to, że wspólnoty mogą prowadzić księgi rachunkowe na zasadach uproszczonych.

 

W przypadku zainteresowania usługami w tym zakresie, zachęcamy do skorzystania z usług rekomendowanego i renomowanego biura rachunkowego Pomysłowi Księgowi.