Zarządzanie najmem krótkoterminowym

W Jakub Bezdomny zajmujemy się kompleksowo opieką nad nieruchomościami przeznaczonymi do wynajmu na krótkie okresy.
najem krótkoterminowy

W pierwszej kolejności przydzielimy dedykowanego opiekuna, który w porozumieniu z klientem i naszym działem obsługi dokona właściwego oszacowania wysokości czynszu najmu, odpowiadającego lokalnym warunkom rynkowym. Pozwoli to na maksymalizację przychodów osiąganych przez właściciela nieruchomości. W razie konieczności, pomożemy przygotować mieszkanie do wynajęcia, dostosowując wystrój i wyposażenie do aktualnych oczekiwań najemców, zachowując przy tym zdrowy rozsądek.

 

Przeprowadzimy działania marketingowe, pozwalające na wynajem mieszkania na jak korzystniejszych warunkach. Analizujemy bieżące możliwości i dopasowujemy oczekiwania do realiów rynkowych.

W trakcie trwania umowy najmu, zajmiemy się kompleksową opieką i obsługą nieruchomości oraz prawidłową realizacją umowy.

W ramach naszych usług, dbamy o:

zachowanie poprawnego stanu technicznego nieruchomości i obsługę eksploatacyjną

(przepisanie umów dotyczących opłat eksploatacyjnych na nowego najemcę, nadzór nad prawidłowym wykorzystaniem lokalu itp.);

obsługę techniczną

(organizacja i nadzór nad realizacją niezbędnych przeglądów technicznych, organizacja podmiotów dokonujących napraw i konserwacji, nadzór nad usuwaniem ewentualnych awarii, reakcja na bieżące zgłoszenia najemców dotyczące stanu technicznego itp.);

sprzątanie i dbałość o porządek

(codziennie monitorujemy czystość i wykorzystanie nieruchomości oraz stan udostępnionych urządzeń);

obsługę finansową

(dokonywanie bieżących rozliczeń i monitorowanie płatności itp.);
obsługę prawną
(bieżąca analiza sytuacji prawnej i ewentualnych problemów prawnych itp.).
W ramach obsługi, na bieżąco kontrolujemy stan techniczny mieszkania i udostępnionych urządzeń.